hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (งานด้านกิจการนักศึกษา + งานด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา)

     ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ้างด้วยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 504 และ 505 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 10 กันยายน 2562

 

[เข้าชม : 353 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:01 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2939769