hs header
Menu

[แก้ไข] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 504 และ 505 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

สอบข้อเขียน

  • วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมมะเดื่อ (50233) ชั้น 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

  • วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

  • วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50120) ชั้น 1
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft word)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

  • วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 

สอบสัมภาษณ์

  • วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[เข้าชม : 335 คน]
เมื่อวันจันทร์ 09 กันยายน 2562 เวลา 14:51 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3261028