hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาประวัติศาสตร์) อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน .. 2562 จนถึงวันที่ 10 มกราคม .. 2563 ในวันและเวลาราชการ

[เข้าชม : 1730 คน]
เมื่อวันจันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:26 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3310266