hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31 ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 316
32 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / สาขาวิชามานุษยวิทยา / สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1040
33 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 1 อัตรา (ประชาสัมพันธ์) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 164
34 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา (การเจ้าหน้าที่ + การเงิน) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 172
35 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 1 อัตรา (งานประชาสัมพนธ์) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 145
36 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 2 อัตรา (การเจ้าหน้าที่ + การเงิน) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 191
37 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 2 อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ + งานบัณฑิต) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 215
38 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 2 อัตรา (การเจ้าหน้าที่ + การเงิน) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 250
39 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ + งานบัณฑิต) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 285
40 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา (การเจ้าหน้าที่ + การเงิน) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 265

หน้า 4 จาก 11

3310437