hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 แนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน และจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 133
2 ประกาศ ลงทะเบียนรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ 2,000 บาท เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 224
3 ประกาศ !! 18 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ รับสมัคร 9-13 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 315
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (ยืนยันสิทธิ์ 8-9 พฤษภาคม 2563 นี้) เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 363
5 สารจากคณบดี ถึงผู้ปกครองนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 304
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตาภูมิภาค (ยืนยันสิทธิ์ 22-23 เมษายน 2563 นี้) เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 270
7 ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี งดสอบสัมภาษณ์ใน TCAS รอบที่ 2 รอบโควตาภูมิภาค ประจำปี 2563 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 186
8 ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง งดการเรียนการสอน การสอบ และการมอบหมายงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 9 เมษายน 2563 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 112
9 ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ งดจัดกิจกรรมทุกประเภท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 131
10 ประกาศ เลื่อนการจัดงาน ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 200

หน้า 1 จาก 26

3482230