hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ขอเชิญร่วมงานละศีลอด ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงอาหารลานเล ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 75
2 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 278
3 รับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 367
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 57
5 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งและครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 58
6 ขอเชิญผู้สนใจสัมมนาทางวิชาการ 10 ปี กระบวนการยุติธรรม จังหวัดชายแดนใต้ "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 72
7 ขอเชิญฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (ฝึกการ CPR ฝึกการใช้เครื่อง AED) ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 50
8 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ PSU Test กลุ่ม 1 - กลุ่ม 4 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 95
9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 2 (TOEIC Vocabulary) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 614
10 ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม "HUSO : Gift for Life 50 ปี ม.อ. สู่ 45 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 107

หน้า 1 จาก 16

1711728