hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 154
2 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 73
3 การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 58 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 181
4 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 63
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา "โครงการโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย" ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 805
6 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Experience SWUPL Summer Program 2018” ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 187
7 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม HUSO Happy Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 2237
8 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 803
9 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 373
10 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 (English Camp 2018) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 671

หน้า 1 จาก 15

1536826