hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเปิดโลกต่างแดน LET'S GO TO ASEAN (รอบการสมัครของนักศึกษารหัส 60) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 61
2 ประกาศรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS 63 รอบที่ 1 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 37
3 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Let’s go to ASEAN ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 894
4 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2019 ASEAN-China Youth Winter Camp ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 272
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม "การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 1" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 47
6 Update !! ตารางการจัดสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More และ PSU Test ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3735
7 เชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วม “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 664
8 ปฏิทินระบบรับนักศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 336
9 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 209
10 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันมหิดล วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมรูปพระบิดา วิทยาเขตปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 219

หน้า 1 จาก 23

2795363