hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (English Camp 2019) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 88
2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 “HUSO OPEN HOUSE 2019 45 Years of Wonders” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 247
3 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 16
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 453
5 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 45
6 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกิจกรรมประจำปี 2561 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 63
7 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 จัดโดยสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 55
8 ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ประจำปี 2561-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 136
9 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม ภายใต้หัวข้อ "สวัสดิการกับการพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้“ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 46
10 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลย์เซีย-สิงคโปร์ ในโครงการ Let's go to ASEAN รุ่นที่ 1 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 43

หน้า 1 จาก 20

2170150