hs header
Menu

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK Ⅰ และ TOPIK ⅠI ครั้งที่ 51

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK Ⅰ  และ TOPIK ⅠI ครั้งที่ 51 ดังเอกสารที่แนบมานี้

TOPIK Ⅰ

  • สถานที่จัดสอบ : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ข้างแบงค์ชาติ) 
  • จังหวัด : สงขลา 
  • สอบวันที่ : อาทิตย์ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 
  • จำนวนผู้เข้าสอบ TOPIK Ⅰ ครั้งที่ 51 : 18 ท่าน

TOPIK ⅠI

  • สถานที่จัดสอบ : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ข้างแบงค์ชาติ) 
  • จังหวัด : สงขลา 
  • สอบวันที่ : อาทิตย์ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 
  • จำนวนผู้เข้าสอบ TOPIK Ⅱ ครั้งที่ 51: 22 ท่าน

 

[เข้าชม : 480 คน]
เมื่อวันพุธ 08 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:52 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2102804