hs header
Menu

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน Resume และการทำ Portfolio

Cooop

[เข้าชม : 227 คน]
เมื่อวันอังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:57 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170059