hs header
Menu

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UM iCamp 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2560

ด้วย Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  UM iCamp 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้นักศึกษาจากนานาประเทศเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย โดยมีกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2560

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรง ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ค่าใช้จ่ายโครงการ

-โครงการฯ สนับสนุนที่พัก อาหาร และการเดินทางในประเทศอินโดนีเซีย

-ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันการเดินทาง ค่าวีซ่า(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

การสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร

2. สแกนใบสมัครพร้อมหนังสือเดินทาง ส่งไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล "UM_iCamp_2017_[ชื่อผู้สมัคร]_[THAILAND]"

รายละเอียดโครงการ

http://oia.um.ac.id/umicamp/

 

ดาวน์โหลดโบชัวร์และใบสมัคร

เอกสารแนบ
Download this file (UMiCamp2017.pdf)UMiCamp2017.pdf
[เข้าชม : 1509 คน]
เมื่อวันจันทร์ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14:14 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2088738