hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The ASEAN Camp of Friendship 2017

จุดประสงค์โครงการ

งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ The ASEAN Camp of Friendship 2017 เป็นโครงการที่นำนักศึกษาจากต่างประเทศมาทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานี เพื่อพัฒนานักศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น

ระยะเวลาและสถานที่

โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา

ค่าใช้จ่ายโครงการ

***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ***

กำหนดการ

 tentative

การรับสมัคร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถส่งใบสมัครสมัครได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารแนบ
Download this file (03 ใบสมัคร.pdf)03 ใบสมัคร.pdf
[เข้าชม : 1553 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 เวลา 16:25 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2088723