hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน

ด้วย หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับ วิชาโทภาษาอาหรับ และเลือกภาษาที่สามเป็นภาษาอาหรับ จำนวน 7 คน ไปศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ศูนย์ภาษา Al al-Bayt University ประเทศจอร์แดน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในช่วงเดือนกันยายน 2560 – มกราคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับ หรือวิชาโทภาษาอาหรับ หรือนักศึกษาที่เลือกภาษาอาหรับเป็นภาษาที่สาม

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

arabic tentative

 

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/a/psu.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScpCAMAJp3tDylb_ISkN-V9yDaWfx_GMFluLpv2J3Yq1LD_kQ/viewform

[เข้าชม : 2065 คน]
เมื่อวันศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:47 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2097192