hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2560

          ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

[เข้าชม : 1144 คน]
เมื่อวันอังคาร 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:24 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
1814985