hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลก ASEAN in Indonesia

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการเปิดโลก ASEAN in Indonesia ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2560 โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต รวม 25 คน แบ่งเป็นการรับสมัครและคัดเลือกจากคณะและวิทยาเขต จำนวน 15 คน และนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 10 คน โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการบางส่วน จำนวนคนละ 5,000 บาท

 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) มาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. 

 

 

เอกสารแนบ
Download this file (EdocFile.pdf)EdocFile.pdf
[เข้าชม : 1118 คน]
เมื่อวันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 16:27 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
1766842