hs header
Menu

ประกาศรายชื่อ นักศึกษา ที่เข้าอบรม Adobe Photoshop, SPSS และ Sony Vegas

ประกาศรายชื่อ นักศึกษา ที่เข้าอบรม Adobe Photoshop, SPSS และ Sony Vegas 
รายชื่อตามเอกสารที่แนบมานี้

1. การออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย ADOBE PHOTOSHOP  รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 50227 (ชั้น 2)

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SPSS รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 50117 (ชั้น 1)

3. พัฒนาศักยภาพด้านการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม SONY VEGAS รุ่นที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 50227 (ชั้น 2)

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร และจำนวนชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการ 3 ชั่วโมง

2. กรณีที่สมัครแล้วไม่ได้เข้าร่วมอบรม โดยไม่มีเหตุผลอันควร นักศึกษาจะไม่มีสิทธิสมัครอบรมคอมฯ ในหัวข้ออื่นๆ ที่จัดโดยคณะฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี

[เข้าชม : 143 คน]
เมื่อวันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:08 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088766