hs header
Menu

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและพิจารณาเข้ารับทุน การศึกษา จากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2560

       รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2560 มีรายชื่อดังนี้
              1.5820210165 นางสาวซูไฮลา ซาและ ภาษามลายู
              2.5820210219 นางสาวไลลา ติสามานิ ภาษามลายู
              3.5820210453 นางสาวปวีณา ลือแบซา ภาษาอังกฤษ
              4.5820210763 นางสาวฮายาตี อาแว ภาษาอังกฤษ
              5.5920210168 นางสาวอัศมา มาลินี ภาษาและวรรณคดีจีน
              6.5920210176 นางสาวสุวานี อาลี ภาษาอาหรับ-อาหรับธุรกิจ
              7.5920210234 นางสาวรุ่งวัลยา ลาไหน การจัดการสารสนเทศ
              8.5920210359 นางสาวไซนูน มะเซ็ง ภาษามลายู
              9.5920210450 นางสาวซุไรดา ลาหิง เศรษฐศาสตร์
              10.5920210551 นางสาวนูรีดา กาเกาะ การจัดการสารสนเทศ
              11.5920210725 นางสาวฟิรดาวซ์ เง๊าะ เศรษฐศาสตร์

       ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น พร้อมกันในเวลา 13.00 น. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเข้าสัมภาษณ์คัดเลือกพิจารณา ณ ห้องประชุมมะยม ชั้น 2 อาคารคณะฯ และขอให้นักศึกษาแนบเอกสารแสดงผลการเรียนมาเพิ่มเติมด้วย

[เข้าชม : 237 คน]
เมื่อวันอังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088621