hs header
Menu

ขอเชิญนักศึกษาเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

          ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน กำหนดดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเสนอโครงการเชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

เงื่อนไขการสมัคร

- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่จำกัดคณะและชั้นปี

- กลุ่มละ 8 – 10 คน (แต่ละกลุ่มควรมีนักศึกษาสาขาด้านการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน)

- สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการที่ได้รับคัดเลือก จะมีสิทธิ์ได้รับ
- ประกาศนียบัตรจากธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัย
- โล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย
- นำเสนอโครงการ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
- อบรมคอร์สพิเศษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
- เงินรางวัลรวม 20,000 บาท

           นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครและเสนอโครงการได้ที่ https://goo.gl/FwEhqC ทั้งนี้ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-0242664 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3086

 

 

[เข้าชม : 523 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 เวลา 14:40 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2169982