hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา "โครงการโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย" ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา "โครงการโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย" ประจำปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังเอกสารที่แนบมานี้

วันที่สัมภาษณ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมะเดื่อ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์ :

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. Portfolio (สำหรับกรณีที่นักเรียนไม่ได้ส่ง Portfolio มาพร้อมใบสมัคร ให้นักเรียนนำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)

[เข้าชม : 1090 คน]
เมื่อวันศุกร์ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00:00 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2169977