hs header
Menu

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวมาเรียม มะ

2. นางสาวฟารัสฮานิส แวลาเต๊ะ

3. นางสาวมารีนี ยูโซ๊ะ

4. นางสาวสุไฮนี ดอเลาะ

5. นางสาวพัตรา ตาหมาด

6. นางสาวนูรีซัน ขาเร็ง

7. นางสาวสุไวมะห์ วายีเกา

8. นางสาวอิสซาน ปาแนแจกะ

ที่คว้ารางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยงานวิจัยประเภทโปสเตอร์

จากการประชุมวิชาการ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ

CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

[เข้าชม : 213 คน]
เมื่อวันศุกร์ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:03 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170093