hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 2 (TOEIC Vocabulary)

     ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีกำหนดจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 2 (TOEIC Vocabulary) เพื่อคัดเลือผู้แทนวิทยาเขตปัตตานีในการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee ในระดับมหาวิทยาลัย นั้น 


     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ
Download this file (ประกาศรายชื่อ.pdf)ประกาศรายชื่อ.pdf

        ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ลงทะเบียนยืนยันการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้องมะเดื่อ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากไม่มาลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน ***แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา***

[เข้าชม : 809 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 เวลา 11:44 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2317369