hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ PSU Test กลุ่ม 1 - กลุ่ม 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ PSU Test กลุ่ม 1 - กลุ่ม 4
ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561
#ในการเข้าสอบกรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น
#หากแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อกลุ่ม 1 (4 เม.ย.61 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 50119)
คลิก https://goo.gl/oZbCth

รายชื่อกลุ่ม 2 (4 เม.ย.61 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง 50119)
คลิก https://goo.gl/3f4qAH

รายชื่อกลุ่ม 3 (4 เม.ย.61 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 50120)
คลิก https://goo.gl/HbzT48

รายชื่อกลุ่ม 4 (4 เม.ย.61 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง 50120)
คลิก https://goo.gl/akWGYu

สำหรับกลุ่ม 5-12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบได้คะ
ตามลิงค์ https://goo.gl/hWVM8b

[เข้าชม : 168 คน]
เมื่อวันอังคาร 03 เมษายน 2561 เวลา 10:52 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317453