hs header
Menu

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

วิทยากรโดย คุณสุนันทา แก้วเจริญ บุคลากรชำนาญการ หัวหน้างานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในวันพฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุมมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี

จัดโดย งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ติดต่อสอบถาม นางสาววรรณิศา คำคง โทร.3081

ลิงค์สมัคร http://gg.gg/9wqmu

[เข้าชม : 117 คน]
เมื่อวันจันทร์ 23 เมษายน 2561 เวลา 15:04 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170153