hs header
Menu

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลิกสมัครร่วมโครงการ

610625

[เข้าชม : 315 คน]
เมื่อวันจันทร์ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:38 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317343