hs header
Menu

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี

Poster 610831

[เข้าชม : 179 คน]
เมื่อวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16:25 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2252895