hs header
Menu

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Nagoya City University

         วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และอาจารย์ไซนุง จารง อาจารย์แผนกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ไปเจรจาความร่วมมือและร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ Nagoya City University (NCU) เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

Image 00c5568

Image 008616a

Image 018eb68

Image ed0b1a5

Image b09cdbb

Image db41f80

Image ec14bfe

 

[เข้าชม : 105 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 06 กันยายน 2561 เวลา 10:50 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2252933