hs header
Menu

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia ในหัวข้อ Asia on the Rise? วันที่ 1-3 ก.ค. 2562 โดยมี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ฯ ม.เกษตร และ ม.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia ภายใต้หัวข้อ Asia on the Rise? วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจเข้าร่วมเสนองานสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

 

call for proposal

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>

[เข้าชม : 222 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 เวลา 13:21 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
2598838