hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562

        ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการรับสมัครโครงการรับ นักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น

        บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้คะ

 

[เข้าชม : 1626 คน]
เมื่อวันอังคาร 11 มิถุนายน 2562 เวลา 18:08 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2730155