hs header
Menu

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับนักศึกษารอบพิเศษ ปี 2562

        ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักศึกษารอบพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น

        บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการดังกล่าว ดังรายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

[เข้าชม : 608 คน]
เมื่อวันจันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:53 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
2795230