hs header
Menu

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันมหิดล วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมรูปพระบิดา วิทยาเขตปัตตานี

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันมหิดล และวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

พิธีสงฆ์
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำานวน 10 รูป หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
เวลา 07.30 น. บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (บังสุกุล) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 10 รูป

พิธีวางพวงมาลา
เวลา 08.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์
เวลา 08.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์
- ประธานในพิธีกล่าวคำกล่าวถวายราชสดุดี
- รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลาธิเบศรสดุดี
- ประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์
- หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมในพิธีวางพวงมาลา และ ถวายความเคารพ
(ชาย คำนับ หญิง ถอนสายบัว)
- เสร็จพิธีวางพวงมาลา

หมายเหตุ การแต่งกายพิธีวางพวงมาลา แต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด ชุดสุภาพ หรือชุดสากล สำหรับนักเรียน นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ขอขอบคุณข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
[เข้าชม : 327 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 เวลา 10:49 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3185222