hs header
Menu

ขอเชิญบุคลากรสนับสนุนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำผลงานเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมะปราง

คลิกสมัครเข้าร่วม 

banner 100x707 km santi

[เข้าชม : 90 คน]
เมื่อวันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:31 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3185187