hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตาภูมิภาค (ยืนยันสิทธิ์ 22-23 เมษายน 2563 นี้)

        ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตาภูมิภาค เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น

        บัดนี้การดำเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง คลิกอ่านได้ที่นี่

        ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ทางเว็บ http://student.mytcas.com

[เข้าชม : 277 คน]
เมื่อวันศุกร์ 10 เมษายน 2563 เวลา 13:33 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3547371