โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธู์ บุตรแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ ทายาทศิลปินพื้นบ้าน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธู์ บุตรแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ ทายาทศิลปินพื้นบ้าน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยในปีการศึกษา 2559 แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดให้มีโครงการ "รับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธู์ บุตรแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ ทายาทศิลปินพื้นบ้าน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 " เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย บุตรแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ และทายาทศิลปินพื้นบ้าน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามเอกสารแนบนี้

[เข้าชม : 2771 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 03 มีนาคม 2559 เวลา 11:40 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4523782

PDKS anadolu yakasi escort PDKS betnano pusulabet giriş elitbahis PDKS parmak okutma sistemi metrobahis