hs header
Menu

ข่าวด่วน สำหรับนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาเข้าคณะมนุษยศาสตร์

นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาเข้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ยังไม่เทียบโอนรายวิชา 400-100 กิจกรรมประกอบหลักสูตร (Co-Curricular Activities) ซึ่งจะปรากฏเครื่องหมาย ดอกจันสีแดง *

ขอให้มาแจ้งชื่อที่ นางณัฐพร  อิ่มอุไร (พี่ต๋อย) ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

[เข้าชม : 249 คน]
เมื่อวันจันทร์ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 17:59 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1759126