[ขยายเวลาการรับสมัคร] ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM หรือ GLOBAL UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564

     สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 หรือ Global UGRAD) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)

Untitled design

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

• เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป และมิได้ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลือระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว)

• นักศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง อาจจะมีข้อจำกัดในการลงเรียนวิชาเอกตามสาขาข้างต้น หากได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาอาจต้องลงเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกแทน

• มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

• ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

•   เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่าน Skype หรือ Zoom ในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (AmericanCorner) ในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ หรือ สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนำการกรอกใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ในระบบใบสมัครออนไลน์ (Online Application) ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 (เวลาเที่ยงคืนของประเทศไทย) และพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ พร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบ ตามที่ระบุในประกาศฯ และ ส่งไปที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.

 

[เข้าชม : 603 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:55 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
4620546

a href="http://www.bostanciescortt.com/" title="bostancı bayan escort">bostancı bayan escort bostancı anal escort tiktok izlenme satın al PDKS anadolu yakasi escort betnano pusulabet giriş elitbahis parmak okutma sistemi metrobahis