hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

[เข้าชม : 383 คน]
เมื่อวันพุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:20 น.   
เขียนโดย นายธีรพัฒน์ อมรสกุล หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3724588