hs header
Menu

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น คราวประชุมครั้งที่ 10/256

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เยาวลักษณ์ สุวรรณชมภูนักวิชาการอุดมศึกษา

งานพัสดุกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานบริหารคณะฯ

สาวิตรี วงษ์นุ่นนักวิชาการอุดมศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มยุทธศาสตร์ระบบคุณภาพและสื่อสารองค์กรสำนักงานบริหารคณะฯ

พิกุล แซ่เจนนักวิชาการอุดมศึกษา

งานกิจการและพัฒนานักศึกษาและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กลุ่มกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าและการต่างประเทศ  สำนักงานบริหารคณะฯ

วรรณิศา คำคง นักวิชาการเงินและบัญชี

งานคลังกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานบริหารคณะฯ

จงรักษ์ ศรีจันทร์งามนักวิชาการอุดมศึกษา

งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มวิชาการสำนักงานบริหารคณะฯ

วิญญู โอชโรนักวิชาการอุดมศึกษา

งานพัสดุกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานบริหารคณะฯ

.

ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2564

.

.

#HUSO#PSU#HUSOPSU

#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#PrinceOfSongklaUniversity

#princeofsongklauniversitypattanicampus

#มนุษย์เรียนก็เลยมาเรียนที่คณะมนุษยสังคม

#welcomediversity

 

[เข้าชม : 136 คน]
เมื่อวันอังคาร 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10:46 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4094123

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ kızılay escort eryaman escort ankara escort gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort betexper