hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sharing is Learning เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 639
2 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม HUSO Rally ครั้งที่ 7 เส้นทางจาก จ.ปัตตานี - จ.สตูล ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 46
3 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา (Startup University Model) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 78
4 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เปิดโลก ASEAN in Brunei ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1433
5 ขอเชิญร่วมงานละศีลอด ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงอาหารลานเล ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 113
6 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 326
7 รับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 428
8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 72
9 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งและครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 69
10 ขอเชิญผู้สนใจสัมมนาทางวิชาการ 10 ปี กระบวนการยุติธรรม จังหวัดชายแดนใต้ "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 84

หน้า 1 จาก 16

1759158