hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 2 (TOEIC Vocabulary) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 496
2 ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม "HUSO : Gift for Life 50 ปี ม.อ. สู่ 45 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 33
3 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 34
4 ขอเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ HUSO Happy Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รับหมายเลขนักวิ่ง (BIB) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 359
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 863
6 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 291
7 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 149
8 การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 58 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 272
9 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 116
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา "โครงการโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย" ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 911

หน้า 1 จาก 15

1597771