hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
11 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Experience SWUPL Summer Program 2018” ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 276
12 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม HUSO Happy Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 5855
13 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 849
14 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 513
15 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 (English Camp 2018) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 802
16 ขอเชิญ "วิ่ง มินิมาราธอน" ในโครงการ One Hu-So "ก้าวให้สุด หยุดที่มิตรภาพ" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 107
17 ขอเชิญนักศึกษาเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 401
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาผู้นําศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 260
19 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2018 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 2127
20 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและพิจารณาเข้ารับทุน การศึกษา จากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 174

หน้า 2 จาก 15

1601029