hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
11 ขอเชิญฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (ฝึกการ CPR ฝึกการใช้เครื่อง AED) ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 61
12 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ PSU Test กลุ่ม 1 - กลุ่ม 4 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 110
13 ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 2 (TOEIC Vocabulary) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 637
14 ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม "HUSO : Gift for Life 50 ปี ม.อ. สู่ 45 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 119
15 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 103
16 ขอเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ HUSO Happy Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รับหมายเลขนักวิ่ง (BIB) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 410
17 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1071
18 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 541
19 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 179
20 การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 58 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 434

หน้า 2 จาก 16

1761930