hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
101 [สำหรับนักศึกษารหัส 56xxxxxxxx] ประกาศ การเลือกลงทะเบียนรายวิชารหัส 281-xxx กีฬา และการทดแทนกิจกรรมออกกำลังกาย ในเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 127
102 ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนทุกภาควิชา/สนล. ดำเนินการจัดทำสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 127
103 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 170
104 ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ณ โรงอาหารลานเล เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 133
105 ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 113
106 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ ประจำภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 421
107 รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 685
108 ขอเชิญบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 116
109 ขอเชิญร่วมโครงการ ทำบุญ 9 วัด เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 120
110 รับสมัครและคัดเลือกผูนําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1544

หน้า 11 จาก 16

1759123