hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
111 สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa Scholarship Program ปี 2017/2018 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 4062
112 รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1523
113 [Update] คณะฯ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51 (TOPIK 51) โดยกำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 428
114 ประกาศ คณะของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น. เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 119
115 [สำหรับนักศึกษารหัส 56xxxxxxxx] ประกาศ การเลือกลงทะเบียนรายวิชารหัส 281-xxx กีฬา และการทดแทนกิจกรรมออกกำลังกาย ในเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 160
116 ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนทุกภาควิชา/สนล. ดำเนินการจัดทำสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 143
117 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 190
118 ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ณ โรงอาหารลานเล เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 157
119 ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 126
120 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ ประจำภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 440

หน้า 12 จาก 18

1894362