hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
111 การขอมีบัตรฯผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1605
112 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2017 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 967
113 ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30น. ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 120
114 ขอเชิญนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เส้นทางสหกิจศึกษา สู่ความสำเร็จทางอาชีพ ในวันพุธที่ 19 ต.ค. 59 ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 147
115 [Update] กำหนดการเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 3966
116 ข่าวงานประชุม เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10 ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ผู้จัดการ Online เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 180
117 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 156
118 หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม" ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมะปราง ชั้น 2 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 185
119 หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดเสวนาบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องมะปราง ช้น 2 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 133
120 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ International Islamic Studies-Networking (IISN) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 252

หน้า 12 จาก 16

1761954