hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
131 ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนทุกภาควิชา/สนล. ดำเนินการจัดทำสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 169
132 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 199
133 ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ณ โรงอาหารลานเล เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 174
134 ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 138
135 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ ประจำภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 448
136 รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 716
137 ขอเชิญบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 148
138 ขอเชิญร่วมโครงการ ทำบุญ 9 วัด เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 146
139 รับสมัครและคัดเลือกผูนําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1628
140 การขอมีบัตรฯผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1862

หน้า 14 จาก 19

2097045