hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 140
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา "โครงการโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย" ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 984
23 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Experience SWUPL Summer Program 2018” ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 353
24 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม HUSO Happy Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 6009
25 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 889
26 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 578
27 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 (English Camp 2018) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1107
28 ขอเชิญ "วิ่ง มินิมาราธอน" ในโครงการ One Hu-So "ก้าวให้สุด หยุดที่มิตรภาพ" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 131
29 ขอเชิญนักศึกษาเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 437
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาผู้นําศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 287

หน้า 3 จาก 16

1761974