hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21 Workshop for Senior Staff ค่างาน...ก้าวแรกสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 177
22 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเปิดโลกต่างแดน LET'S GO TO ASEAN (รอบการสมัครของนักศึกษารหัส 60) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 451
23 ประกาศรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS 63 รอบที่ 1 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 2092
24 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Let’s go to ASEAN ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 2720
25 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2019 ASEAN-China Youth Winter Camp ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 851
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม "การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 1" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 169
27 Update !! ตารางการจัดสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More และ PSU Test ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4691
28 เชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วม “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 1743
29 ปฏิทินระบบรับนักศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 1784
30 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 458

หน้า 3 จาก 26

3547395