hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31 ปฏิทินการดำเนินงานตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 407
32 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (หลักสูตรสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 108
33 ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์...มิลืมเลือน" ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 173
34 โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" วันที่ 27-28 กันยายน 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 46
35 [Update] กําหนดการฝึกซ้อมสําหรับบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 98
36 ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้จองชุดครุย สามารถจองชุดครุยและเสื้อราชปะแตน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 72
37 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 148
38 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลก ASEAN in Indonesia เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1092
39 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "บัณฑิตที่ตลาดงานต้องการในยุค 4.0" ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 86
40 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - ปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 69

หน้า 4 จาก 15

1597712