hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม HUSO Rally ครั้งที่ 7 เส้นทางจาก จ.ปัตตานี - จ.สตูล ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 146
32 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา (Startup University Model) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 150
33 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เปิดโลก ASEAN in Brunei ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1567
34 ขอเชิญร่วมงานละศีลอด ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงอาหารลานเล ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 191
35 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 396
36 รับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 931
37 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 111
38 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งและครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 139
39 ขอเชิญผู้สนใจสัมมนาทางวิชาการ 10 ปี กระบวนการยุติธรรม จังหวัดชายแดนใต้ "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 162
40 ขอเชิญฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (ฝึกการ CPR ฝึกการใช้เครื่อง AED) ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 154

หน้า 4 จาก 19

2088751