hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2018 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 2196
32 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและพิจารณาเข้ารับทุน การศึกษา จากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 195
33 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 810
34 เชิญชมละครเวทีสุดแฟนตาซีแห่งปี A Beautiful Life of Cinderella โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 116
35 ด่วน !!! รับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 193
36 ประกาศรายชื่อ นักศึกษา ที่เข้าอบรม Adobe Photoshop, SPSS และ Sony Vegas เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 106
37 ดาวน์โหลดเอกสาร การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 184
38 รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม "การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์" อบรมในวันเสาร์ ที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 13.00-16.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 101
39 รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม "การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows" ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 50117 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 105
40 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปกติ 2 ปี) แผน ก. และ แผน ข. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 406

หน้า 4 จาก 16

1761981