hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 (English Camp 2018) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1237
42 ขอเชิญ "วิ่ง มินิมาราธอน" ในโครงการ One Hu-So "ก้าวให้สุด หยุดที่มิตรภาพ" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 170
43 ขอเชิญนักศึกษาเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 474
44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาผู้นําศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 318
45 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2018 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 2231
46 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและพิจารณาเข้ารับทุน การศึกษา จากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 219
47 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 843
48 เชิญชมละครเวทีสุดแฟนตาซีแห่งปี A Beautiful Life of Cinderella โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 142
49 ด่วน !!! รับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 224
50 ประกาศรายชื่อ นักศึกษา ที่เข้าอบรม Adobe Photoshop, SPSS และ Sony Vegas เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 125

หน้า 5 จาก 18

1894343