hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41 เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหาร และบุคลากร ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานดอกดาวเรือง หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 134
42 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 151
43 ปฏิทินการดำเนินงานตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 737
44 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (หลักสูตรสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 128
45 ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์...มิลืมเลือน" ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 198
46 โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" วันที่ 27-28 กันยายน 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 64
47 [Update] กําหนดการฝึกซ้อมสําหรับบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 120
48 ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้จองชุดครุย สามารถจองชุดครุยและเสื้อราชปะแตน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 94
49 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 170
50 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลก ASEAN in Indonesia เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1118

หน้า 5 จาก 16

1762009