hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ PSU Test กลุ่ม 1 - กลุ่ม 4 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 148
42 ประกาศรายชื่อผู้สมัครแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 2 (TOEIC Vocabulary) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 754
43 ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม "HUSO : Gift for Life 50 ปี ม.อ. สู่ 45 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 164
44 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 143
45 ขอเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ HUSO Happy Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รับหมายเลขนักวิ่ง (BIB) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 455
46 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1142
47 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 598
48 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 205
49 การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 58 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 620
50 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 203

หน้า 5 จาก 19

2088753