hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา "โครงการโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย" ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1075
52 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Experience SWUPL Summer Program 2018” ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 449
53 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม HUSO Happy Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6189
54 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 955
55 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 646
56 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 (English Camp 2018) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1355
57 ขอเชิญ "วิ่ง มินิมาราธอน" ในโครงการ One Hu-So "ก้าวให้สุด หยุดที่มิตรภาพ" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 186
58 ขอเชิญนักศึกษาเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 502
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาผู้นําศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 341
60 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2018 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 2268

หน้า 6 จาก 19

2088755