hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
51 ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 “โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 1687
52 ขอเชิญชวนเข้าร่วม “งานละศีลอดประจำปี 2562” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงอาหารลานเล เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 228
53 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Exploring ASEAN in Vietnam 2019 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 433
54 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 675
55 ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” วันที่ 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 495
56 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) โดยนายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ปัตตานี วันที่ 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 625
57 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง การให้รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 223
58 Update ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้าสอบ Tell Me More ระดับ Progress Test ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2683
59 แจ้งกำหนดการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 451
60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 377

หน้า 6 จาก 26

3547399