hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
61 [Update] กําหนดการฝึกซ้อมสําหรับบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 145
62 ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้จองชุดครุย สามารถจองชุดครุยและเสื้อราชปะแตน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 109
63 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 196
64 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลก ASEAN in Indonesia เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1134
65 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "บัณฑิตที่ตลาดงานต้องการในยุค 4.0" ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 123
66 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - ปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 105
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1662
68 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1450
69 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 523
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1156

หน้า 7 จาก 18

1891403