hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
71 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 205
72 ปฏิทินการดำเนินงานตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 975
73 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (หลักสูตรสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 176
74 ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์...มิลืมเลือน" ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 253
75 โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" วันที่ 27-28 กันยายน 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 105
76 [Update] กําหนดการฝึกซ้อมสําหรับบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 157
77 ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้จองชุดครุย สามารถจองชุดครุยและเสื้อราชปะแตน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 126
78 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 213
79 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลก ASEAN in Indonesia เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1146
80 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "บัณฑิตที่ตลาดงานต้องการในยุค 4.0" ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 144

หน้า 8 จาก 19

2088758