hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
81 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน IT เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 217
82 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 (English Camp 2017) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1282
83 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 281-xxx อื่นๆ ระหว่างเทอม 1/58 ถึง 2/59 แต่ยังไม่ลงรายวิชากีฬาจำนวน 24 รายวิชา เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 177
84 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 และนักศึกษาตกค้าง สมัครเลือกวิชาโทของคณะผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1111
85 สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa Scholarship Program ปี 2017/2018 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 3895
86 รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1494
87 [Update] คณะฯ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51 (TOPIK 51) โดยกำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 379
88 ประกาศ คณะของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 83
89 [สำหรับนักศึกษารหัส 56xxxxxxxx] ประกาศ การเลือกลงทะเบียนรายวิชารหัส 281-xxx กีฬา และการทดแทนกิจกรรมออกกำลังกาย ในเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 114
90 ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนทุกภาควิชา/สนล. ดำเนินการจัดทำสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 112

หน้า 9 จาก 15

1597761