hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
91 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 159
92 ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ณ โรงอาหารลานเล เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 123
93 ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 102
94 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ ประจำภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 409
95 รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 675
96 ขอเชิญบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 108
97 ขอเชิญร่วมโครงการ ทำบุญ 9 วัด เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 110
98 รับสมัครและคัดเลือกผูนําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1505
99 การขอมีบัตรฯผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1410
100 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2017 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 953

หน้า 10 จาก 15

1597681