hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
91 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK Ⅰ และ TOPIK ⅠI ครั้งที่ 51 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 430
92 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 466
93 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน IT เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 230
94 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 (English Camp 2017) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1310
95 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 281-xxx อื่นๆ ระหว่างเทอม 1/58 ถึง 2/59 แต่ยังไม่ลงรายวิชากีฬาจำนวน 24 รายวิชา เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 204
96 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 และนักศึกษาตกค้าง สมัครเลือกวิชาโทของคณะผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1128
97 สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa Scholarship Program ปี 2017/2018 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 3988
98 รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1506
99 [Update] คณะฯ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51 (TOPIK 51) โดยกำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 404
100 ประกาศ คณะของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 98

หน้า 10 จาก 16

1759117