hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 335
2 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair วิทยาเขตปัตตานี เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 294
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 278
4 ขอเชิญลงพื้นที่ อบต.ดอนรัก ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 276
5 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 258
6 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการสนับสนุนการร่วมหารือด้านนโยบายระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป Thailand-European Union Policy Dialogues Support Facility (PDSF) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 74
7 ประกาศรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยน่าสนใจ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 82
8 เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 331
9 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 245
10 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Publishing in Foreign Academic Journals” เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 237

หน้า 1 จาก 4

1711708