hs header
Menu

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Spark Innovation

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Spark Innovation จัดโดยหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาผลงานสู่ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและแสดงแนวความคิดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ และ ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ไปที่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นี้เท่านั้น

       ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

         - รายละเอียดโครงการ

         - แบบฟอร์มลงทะเบียน

[เข้าชม : 325 คน]
เมื่อวันอาทิตย์ 08 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19:34 น.   
เขียนโดย   
2088595