hs header
Menu

หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการที่จะจัดในปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย

      หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการที่จะจัดในปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยจำนวน 5 โครงการดังนี้

  1. โครงการ After Lunch Talk งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์งานวิจัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. โครงการความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ : English for Research Presentation and Discussion วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพในการเขียน Manuscript ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2560
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพในการเขียน Manuscript ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560

     ทั้งนี้จะประกาศรายละเอียดและรับสมัครผู้เข้าร่วมในแต่โครงการอีกครั้ง

หมายเหตุ 

      - โครงการที่ 4 และ 5 สถานที่ในการจัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

[เข้าชม : 308 คน]
เมื่อวันจันทร์ 20 มีนาคม 2560 เวลา 11:33 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1766855